Twórczość młodych przedsiębiorców nagrodzona w konkursie biznesplanów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie

Zadaniem uczniów szkół podstawowych i średnich na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie było stworzenie planów biznesowych dla hipotetycznych, innowacyjnych przedsiębiorstw, które miałyby mieć swoją siedzibę w lokalnej społeczności. Przygotowanie tego rodzaju projektu wymagało od nich kreatywności, umiejętności analitycznych i zrozumienia dla rzeczywistej dynamiki rynku.

Panel jury skrupulatnie oceniał każdy projekt, biorąc pod uwagę oryginalność pomysłu, jakość przygotowania planu oraz realność jego wprowadzenia w życie. Wśród sponsorów nagród (takich jak laptopy, głośniki czy słuchawki), które przewidziane były dla zwycięzców, znaleźli się: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich, Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich, Euro-Park Ząbkowice oraz sama Gmina Ząbkowice Śląskie.

Każdemu z laureatów oraz osobom wyróżnionym gratulujemy i życzymy, aby ich pomysły na nowe firmy przeniknęły z płaszczyzny teoretycznej do rzeczywistości i stały się prawdziwymi, prosperującymi przedsiębiorstwami.