Świdnica: Inwestycje w sezonowe nasadzenia roślin rosną, kosztując podatników coraz więcej

Od dekady, każdego roku, miasto Świdnica przeznacza z publicznych funduszy setki tysięcy złotych na cykliczne nasadzenia roślin. Prace te rozpoczynają się w marcu, kiedy to sadzi się bratki oraz stokrotki, które po dwóch miesiącach są usuwane i zastępowane przez nowe gatunki o krótkim okresie życia. Co roku wydatki na te działania wzrastają. W 2023 roku koszty te były o 60 tysięcy złotych wyższe niż w poprzednim.

Beata Moskal-Słaniewska, prezydent miasta Świdnica, już od swojej pierwszej kadencji z pełnym zaangażowaniem realizuje obietnicę daną podczas wyborów samorządowych w 2018 roku: „Będę sadzić kwiatki”. Dla jednorocznych nasadzeń nie szczędzi więc środków finansowych mieszkańców. Koszt sezonowych nasadzeń wiosennych i letnich wyniósł w 2023 roku aż 320 tysięcy złotych.

W kwietniu rzeczniczka urzędu miejskiego Magdalena Dzwonkowska informowała, że wiosenne kwiaty – bratki oraz stokrotki – zostały posadzone w różnych miejscach miasta, m.in. na trawnikach przy ulicach Łukowa, pl. Wolności, Trybunalska, Mennicka, Komunardów. Koszt przygotowania terenu i obsady kwiatowej wyniósł 59 184 zł brutto. W końcu maja rośliny te zostały usunięte.

Na początku lata wykonano obsadę kwiatową na pasach drogowych dróg gminnych i wojewódzkich oraz na placach, skwerach i innych terenach komunalnych miasta. Łącznie obsadzono prawie 1130m2 powierzchni, zakładając 25 sztuk kwiatów na 1m2. Dodatkowo posadzono około 4800 sztuk kwiatów w donicach, wieżach, stojakach, koszach kwiatowych oraz dzbanie kwiatowym. Całkowity koszt letnich nasadzeń wyniósł 324 540 zł brutto. Prace te były realizowane przez konsorcjum firm Farma Miejska Maciej Karpiński i Zakład Usług Porządkowych Jedynka Piotr Silko, wybrane w przetargu.