Planowane wyłączenie wody w Bielawie przez firmę Wodociągi i Kanalizacja z Dzierżoniowa

Spółka Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Dzierżoniowie chciałaby poinformować o zaplanowanym na 30.11.2023 r. przerwie w dostarczaniu wody, która potrwa od godziny 8.00 do 16.00. Ta nieprzewidziana sytuacja dotyczy mieszkańców ulic Kasztanowej i Wysokiej w Bielawie, dla których dostawa wody zostanie czasowo zawieszona.

W przypadku obszarów sąsiadujących, możliwe jest wystąpienie przemijającego obniżenia ciśnienia wody, co może skutkować jej zabarwieniem na skutek zawartości związków żelaza. Jest to typowe zjawisko podczas takich manewrów sieciowych.

Mimo tego incydentu, firma zabezpieczyła dostarczenie wody dla mieszkańców za pomocą beczkowozu podczas planowanego wyłączenia. Po tym okresie nastąpi płukanie sieci wodociągowej, aby zapewnić optymalne działanie i jakość dostarczanej wody.