Nowoczesne technologie na usługach Bielawy

Urząd Miasta Bielawa z sukcesem wdrożył nowoczesny System Informacji Przestrzennej. Wszystko to jest efektem udziału miasta w Giełdzie Miejskich Technologii, innowacyjnym projekcie prowadzonym przez Polski Fundusz Rozwoju.

Dzięki uzyskanemu grantowi, miasto Bielawa ma teraz dostęp do własnego portalu mapowego. Dzięki niemu możliwe jest prezentowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego mieszkańcom miasta. Portal ten, będący implementacją technologii firmy GIAP, umożliwia również korzystanie z aplikacji E-ZGŁOSZENIA. Funkcjonalność ta pozwala obywatelom na szybkie i łatwe zgłaszanie różnego rodzaju usterek za pośrednictwem internetu.

Giełda Miejskich Technologii to inicjatywa mająca na celu łączenie dostawców nowoczesnych technologii przeznaczonych dla miast z samorządami terytorialnymi. Projekt ten oferuje możliwość zdobycia mikrograntów do 50 tysięcy złotych. Dzięki nim gmina może przetestować wybrane rozwiązanie przez okres nawet do 12 miesięcy. Ostatni nabór odbył się we wrześniu, a pula dostępnych w ramach niego środków wynosiła 1,3 mln złotych. Spośród 87 Jednostek Samorządu Terytorialnego, które zgłosiły swoją chęć otrzymania funduszy, aż 34 gminy otrzymały możliwość uzyskania grantów pokrywających koszty testowania wybranych rozwiązań.