Modernizacja infrastruktury przystankowej w gminie Stoszowice

Rozpoczęto już proces usuwania starych konstrukcji przystankowych w gminie Stoszowice. Przystanki autobusowe będą zastąpione nowymi, estetycznie wykonanymi wiatami, które mają znacząco poprawić wygląd otaczającego je krajobrazu.

Prace związane z budową 8 nowych wiat przystankowych na terenie Stoszowic, Budzowa i Rudnicy zostały powierzone firmie MM2021 Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Koźminie Wielkopolskim. Co więcej, planuje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w sześciu różnych lokalizacjach.

Pierwsza wiatę z tej serii zbudowano już w maju tego roku w miejscowości Lutomierz. Następnie, kolejne projektowane miejsca doczekały się realizacji. Całkowity koszt prac wynosi około 300 tysięcy złotych, które zostaną pokryte w całości ze środków własnych gminy.