Budowa infrastruktury kolejowej w Bielawie: Otwarcie ofert na rewitalizację linii kolejowej nr 318

Dnia 7 maja Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDIK) z siedzibą we Wrocławiu, jako główny inwestor projektu, przeprowadziła procedurę otwarcia ofert w ramach postępowania zatytułowanego „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ nr 318 relacji SREBRNA GÓRA – BIELAWA ZACHODNIA od km 28,295 do km 24,300”. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nadeszło propozycje od 12 podmiotów. Ciekawym jest, że żadna z kwot zaproponowanych przez wykonawców nie przekroczyła budżetu przeznaczonego na realizację zamówienia, ustalonego na poziomie 31 053 815,59 zł brutto. Najniższa złożona oferta wynosiła natomiast blisko 14 milionów złotych. Po dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji, DSDIK wybrała najkorzystniejszego wykonawcę. Okres realizacji zamówienia wynosić będzie 8 miesięcy i liczony będzie od dnia podpisania umowy.

Prace inwestycyjne będą prowadzone na linii kolejowej nr 318, łączącej Srebrną Górę i Bielawę Zachodnią, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka Bielawa Nowa – Bielawa Zachodnia, na którym przypada odległość od km 28,295 do km 24,300. Inwestycja ta zlokalizowana jest w powiecie dzierżoniowskim i obejmuje działki o numerach: 454/8, 389/3, 425, 398, 917/2, 917/3, 917/4, 558/13, 782, 764/1, 52/2, 52/1, 45, 47/2, 47/1 oraz 1007/6.

Warto przypomnieć, że już w roku 2019 samorząd województwa dolnośląskiego przejął odpowiedzialność za linię kolejową nr 318 Srebrna Góra -Bielawa Zachodnia od PKP. Kolejnym krokiem tego procesu było ogłoszenie przez DSDIK we Wrocławiu przetargu na stworzenie dokumentacji dotyczącej odtworzenia linii kolejowej nr 318 Bielawa Zachodnia- Srebrna Góra pod koniec maja 2021 roku.