Dwanaście firm gotowych na projekt i odbudowę odcinka linii kolejowej w Bielawie

W Bielawie jest duże zainteresowanie projektem i odbudową pewnego odcinka linii kolejowej. Dokładniej, 12 różnych firm wyraziło chęć zaangażowania się w ten projekt. Wszystkie złożone przez nie oferty mieszczą się w przewidzianym budżecie Dolnego Śląskiego Zarządu Dróg i Kolei (DSDiK), co ma kluczowe znaczenie dla realizacji projektu. Dzięki tej inwestycji, lokalna społeczność może spodziewać się utworzenia dwóch dodatkowych przystanków kolejowych.

W kwietniu informowaliśmy o planach Dolnego Śląska na rewitalizację kolejnej części sieci kolejowej, która została przejęta przez region w ostatnich latach. Województwo ogłosiło przetarg na stworzenie projektu i wykonanie prac rewitalizacyjnych na odcinku linii kolejowej nr 318, pomiędzy Srebrną Górą a Bielawą Zachodnią. Konkretnie, chodziło o odcinek od przystanku Bielawa Nowa (km. 24+300) do przystanku Bielawa Zachodnia (km. 28+295).

Bielawa dzięki temu uzyska dwa nowe przystanki – Bielawa Camping Sudety oraz Bielawa Nowa, które znacznie zwiększą dostępność komunikacji kolejowej dla lokalnych mieszkańców. Na każdym z tych dwóch nowych przystanków powstaną 100-metrowe perony jednokrawędziowe.

Termin składania ofert już minął i w sumie zgłosiło się 12 firm, wszystkie z propozycjami mieszczącymi się w budżecie DSDiK wynoszącym nieco poniżej 31,054 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę złożył Dolkom, szacując koszt wykonania prac na 13,971 mln zł brutto. Z drugiej strony, najdroższą propozycję przedstawiło konsorcjum Tor i Primost Południe, które wyceniło prace na 26,46 mln zł.