Ożywienie sieci kolejowej Bielawy: 12 firm gotowych do podjęcia wyzwania

Na terenie Bielawy planowana jest rewitalizacja pewnego odcinka sieci kolejowej. Zainteresowanie tym przedsięwzięciem wykazało aż 12 firm, gotowych do zaprojektowania oraz wykonania niezbędnych prac. Co więcej, wszystkie przedstawione propozycje finansowe nie przekraczają budżetu przydzielonego przez DSDiK na ten cel, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo realizacji tego projektu. W ramach tej inwestycji przewiduje się powstanie dwóch nowych przystanków kolejowych w mieście.

W kwietniu informowaliśmy o zamierzeniach Dolnego Śląska, które dotyczyły rewitalizacji jednego z fragmentów sieci kolejowej, przejętej przez region w poprzednich latach. Województwo postanowiło przeprowadzić przetarg na odpowiednie projekty oraz prace związane z modernizacją linii kolejowej nr 318, która prowadzi z Srebrnej Góry do Bielawy Zachodniej. Zakres prac obejmuje odcinek od stacji Bielawa Nowa (km 24+300) do Bielawa Zachodnia (km 28+295).

Planowany projekt ma zaowocować powstaniem dwóch dodatkowych przystanków kolejowych: Bielawa Camping Sudety oraz Bielawa Nowa. Te zmiany znacznie ułatwią mieszkańcom dostęp do pociągów. Każdy z tych nowych przystanków zostanie wyposażony w jednokrawędziowy peron o długości 100 metrów.

Termin na zgłaszanie ofert już minął i aż 12 firm podjęło to wyzwanie. Wszystkie propozycje mieściły się w budżecie DSDiK, wynoszącym nieco mniej niż 31,054 mln złotych. Dolkom zaproponował najniższą cenę, szacując koszty na 13,971 mln złotych brutto. Z kolei najwyższą, wynoszącą 26,46 mln złotych, przedstawiło konsorcjum Tor i Primost Południe.