Zapowiedź rozpoczęcia drugiego etapu rewitalizacji linii kolejowej prowadzącej do Bielawy

Już niedługo ma ruszyć II etap odnawiania linii kolejowej prowadzącej do Bielawy. Kluczowy krok w tym kierunku został podjęty 31 lipca 2019 roku we wrocławskim Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wówczas to Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz szereg przedstawicieli różnych gmin podpisali „List intencyjny”. W dokumencie tym zobowiązali się do współpracy przy przechodzeniu i rewitalizacji linii kolejowych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego i podjęciu działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu oraz promowania turystyki i rozwoju gospodarczego regionu.

Podpisany list był reakcją na uchwałę, którą Sejmik Województwa podjął 28 marca 2019 roku, dotyczącą angażowania się w rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej. Program ten ma na celu planowanie i wsparcie inwestycji mających na celu poprawę komunikacji pasażerskiej na poziomie międzyregionalnym i regionalnym. Jedną z zaplanowanych w ramach tego programu inicjatyw jest drugi etap budowy linii kolejowej do Bielawy, który obejmuje odcinek od stacji Bielawa Zachodnia, przez Camping „Sudety”, aż do Nowej Bielawy (ul. Sowi).

W odpowiedzi na zapisy zawarte w liście intencyjnym, Województwo Dolnośląskie przejęło od PKP S.A. sześć kolejnych linii kolejowych o łącznej długości przekraczającej 100 km. Znaczącym faktem jest to, że wśród tych linii znalazła się trasa „Bielawa Zachodnia – Srebrna Góra”.

W ciągu następnych lat przeprowadzono wiele prac przygotowawczych, takich jak inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i opracowanie dokumentacji technicznej. Burmistrz Bielawy wystosował 14 listopada 2023 roku list do Marszałka Województwa Dolnośląskiego z prośbą o rozpoczęcie procedur przetargowych, które pozwoliłyby na wybranie wykonawcy do modernizacji linii kolejowej nr 318 na odcinku Bielawa Zachodnia – Camping „Sudety” – Nowa Bielawa.