Ząbkowice Śląskie planuje inwestycje na sumę blisko 36 milionów złotych w najbliższych trzech latach

Gmina Ząbkowice Śląskie zobowiązała się do wykorzystania kwoty bliskiej 36 milionów złotych na inicjatywy inwestycyjne w ciągu najbliższych trzech lat. Finansowanie tych projektów będzie możliwe dzięki środkom pozyskanym w ramach umowy podpisanej między gminami powiatów dzierżoniowskiego, ząbkowickiego i kłodzkiego, które wspólnie tworzą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

7 lutego potwierdzono ten fakt w Dzierżoniowie, podpisując porozumienie terytorialne z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Porozumienie to otworzyło drogę do wykorzystania funduszy unijnych dostępnych w ramach programów „Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027” oraz „Fundusz Sprawiedliwej Transformacji”.

Projekty, na które Gmina Ząbkowice Śląskie przeznaczy pozyskane środki, obejmują szereg różnorodnych działań. Planowane inwestycje to między innymi: rewitalizacja podwórek przy ulicach Ciasnej i Traugutta, przebudowa ulicy 1 Maja z budową nowej ścieżki rowerowej, a także modernizacja placu Jana Pawła II. Przewidziano również instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach Szkoły Podstawowej nr 3, Słonecznego Parku Wodnego oraz Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki. Ponadto, planuje się wybudować farmę fotowoltaiczną o mocy do 3 MW dla całej gminy.

Ząbkowice Śląskie przewidują również termomodernizację wielu obiektów, w tym Szkoły Podstawowej nr 1, Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Urzędu Miejskiego. Termomodernizacja obejmie także budynki wielorodzinne na terenie gminy. Dodatkowo, na terenie Góry Grochowskiej powstanie singletrack – specjalna ścieżka dla rowerzystów. Gmina planuje również rozwijać edukację przedszkolną na swoim terenie.