Spotkanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie: dialog o współpracy z lokalnym samorządem

30 października odbyło się kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej działającej w Bielawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Celem spotkania było omówienie kwestii związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni oraz jej interakcji z lokalnym samorządem. Ważnym elementem dyskusji było nawiązanie dialogu dotyczącego współpracy między jednostką spółdzielczą a miastem Bielawa.

Aleksander Siódmak, pełniący obowiązki wiceburmistrza Bielawy, był gościem na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Jego obecność miała na celu przedyskutowanie relacji pomiędzy Spółdzielnią a administracją miejską. W trakcie obrad nie tylko skupiono się na wytyczaniu ram współpracy z miastem Bielawa, ale podjęto również temat partnerstwa z samorządem Pieszyc.