Podziękowania i świętowanie podczas jubileuszu pierwszego biskupa diecezji świdnickiej

22 czerwca odbyło się wyjątkowe świętowanie w katedrze, które zgromadziło wielu przedstawicieli duchowieństwa oraz laikatu. Okazją do tego zebrał się tłum ludzi by uczcić trzy ważne rocznice jednej z najważniejszych postaci diecezji świdnickiej. Chodziło o 80. rocznicę urodzin, 55. rocznicę święceń prezbiteratu oraz 20. rocznicę święceń biskupich pierwszego biskupa tej diecezji. Każdy z uczestników pragnął wyrazić swą wdzięczność za jego nieocenioną posługę.

Centralnym punktem obchodów była Eucharystia, której przewodnictwo objął sam uroczyście obchodzący jubileusz biskup. Przy ołtarzu towarzyszyli mu m.in: biskup świdnicki Marek Mendyk, biskup pomocniczy Adam Bałabuch oraz liczni pracownicy diecezjalnych instytucji i dziesiątki księży reprezentujących całą diecezję.

Marek Mendyk podczas rozpoczęcia celebry wygłosił serdeczne podziękowania dla jubilata, porównując go do nauczyciela i mistrza, o którym mówi wiersz Tadeusza Różewicza „Ocalony”. Podkreślił, że to właśnie biskup Ignacy Dec przez lata był dla nich przewodnikiem, otwierającym oczy na potrzeby innych, zwłaszcza tych najbardziej bezradnych i słabych. Dzięki niemu nauczyli się słuchać i rozumieć trudne sprawy ludzkie, a także oddzielać dobro od zła. Doceniono go za odwagę w głoszeniu prawdy i jej obronie.