Organizowane przez Jednostkę Strzelecką 3058 Bielawa szkolenie taktyk wojskowych ukierunkowane na przygotowanie młodzieży do służby

Szkolenie w zakresie taktyk wojskowych, pirotechniki i udzielania pierwszej pomocy medycznej było głównym zadaniem, które postawiła przed sobą Jednostka Strzelecka 3058 Bielawa im. 2. Brygady Strzelców Karpackich, pełniąca rolę organizatora tej imprezy. Wszystko to zostało zorganizowane z myślą o przygotowaniu młodych ludzi do przyszłego wstąpienia w szeregi wojska.

Terenem działań były bielawskie lasy i budynki, gdzie uczestnicy mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności. Nie zabrakło także strzelanin, które stanowiły integralną część programu szkoleniowego. Również elementy pirotechniki były często wykorzystywane podczas szkolenia, co dodało atrakcyjności całemu wydarzeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem prezentującym przebieg tego wydarzenia, jak również do rozważenia możliwości dołączenia do szeregów Jednostki Strzeleckiej 3058 Bielawa im. 2. Brygady Strzelców Karpackich. Taka decyzja może okazać się krokiem ku zdobyciu niepowtarzalnego doświadczenia i umiejętności, które mogą być przydatne w przyszłości.