Oczyszczanie terenu po wymianie izolacji termicznej sieci ciepłowniczej w Świdnicy

Istniejące zanieczyszczenia na terenie miasta Świdnicy, które zostały pozostawione po pracach związanych z modernizacją miejskiego systemu ciepłowniczego, zostały zgłoszone przez jednego z obywateli. Pomiędzy Parkiem Strzelnica a ogrodami działkowymi dostrzeżono nagromadzenie odpadów. MZEC, odpowiedzialny za projekt, wyjaśnił, że odpady są już skupione na terenie i są przygotowane do usunięcia.

Odpady te powstały podczas realizacji dużej inwestycji, której celem była wymiana izolacji termicznej na napowietrznej magistrali sieci ciepłowniczej o średnicy DN600. Prace obejmowały obszar od kanału Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy, przebiegający wzdłuż zakładowej bocznicy kolejowej, aż do punktu, gdzie wcześniej przeprowadzono pracę nad izolacją. Prace dotyczyły także wymiany komory z zaworami odcinającymi oraz kolanami i trójnika drugiej estakady kolejowej aż do zwężki redukcyjnej na DN 350. Całkowita długość tego segmentu wyniosła 2×402 metry.

Inwestycja zawierała również modernizację izolacji termicznej na napowietrznej magistrali sieci ciepłowniczej o średnicy DN350, rozciągającej się na długości 973 metrów w kierunku komory sieci kanałowej ciepłownictwa o średnicy DN350, prowadzącej w stronę Osiedla Młodych. Witold Tomkiewicz, rzecznik prasowy MZEC i pozostałych miejskich spółek, zapewnił, że wszelkie pozostałości po tych pracach zostaną usunięte przez wykonawcę, który został wybrany w przetargu, po zakończeniu całego projektu.